Ambassadors of the republic of MAS

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Vlag MAS.jpg

NL De Republiek MAS heeft diplomatieke betrekkingen met de meeste landen op Aarde. Het aantal ambassades is doch beperkt en in de eerste lijst hieronder zijn alleen de ambassades en konsulaten in de landen van FICT opgenomen en in de laatste lijst de ambassades in de overige landen van de wereld.

GB The Republic of MAS has established diplomatic relations with most countries on Earth. However, the amount of embassies is very limited. In the first list below only the embassies and consulates in the memberstates of FICT are mentioned, and in the second list the embassies in the other countries of the world.

SE Republiken MAS har diplomatiska förbindelser med de flesta länderna på jorden. Antalet ambassader är dock mycket begränsat. I första listan nedan finns bara ambassaderna och konsulaten i medlemsstater av FICT, och i listan därunder ambassaderna i övriga världen.


(Accredited) embassies of the republic of Maysoran, Algheran and Shaoran in the memberstates of FICT

 • in Adzhatia: embassy in the United Kingdom (Muhammad Hussayni)
 • in Amargo; embassy in China, (John Desville).
 • in Guelphia: embassy in Australia (Mahmoud Azar)
 • in Harrawi: embassy in Kenya (Yacoob Fateh Muhammad)
 • in Île de Romanhe: embassy in South-Africa (Gurprith Kumar)
 • in Kaupelan: embassy in Indonesia (Ali Hussayni)
 • in New Courland: embassy in Mexiko (Ali Rifai)
 • in Pannonia; embassy in Germany, (Vijay Patel).
 • in Tarmorya: embassy in Egypt (Ahmad Bilur)
 • in Voskia: embassy in France (Arun Prasad)
 • in Yukland: embassy in United Kingdom (Muhammad Hussayni)
 • in Yutyrama: embassy in Brazil (Frank Crouzeur)

(Accredited) embassies of the member states of FICT in the republic of Maysoran, Algheran and Shaoran

 • Adzhatia: embassy in Dodoma, Tanzania (Erkŏh Bĕŕćek)
 • Amargo;
 • Guelphia: embassy in Pretoria, South Africa (David Allsopp)
 • Harrawi: embassy in Antananarivo, Madagaskar (Sisons Beryuri)
 • Île de Romanhe: embassy in Kenya (Thimard Bonamy)
 • Kaupelan: embassy in India (Mengian Lisboa)
 • New Courland: embassy in Oryaa, Harrawi (Kaspar Kauper)
 • Pannonia;
 • Tarmorya: embassy in Oryaa, Harrawi (Jihane Temdint)
 • Voskia: embassy in Antananarivo, Madagaskar (Markus Kuştātiģiūz)
 • Yukland: embassy in South Africa (Friðric Gulliðvíc)
 • Yutyrama: embassy in Tarmorya (Eduardo Itaiji)

Embassies of the republic of Maysoran, Algheran and Shaoran in other countries of the world

Africa

 • in South-Africa: Gurprith Kumar
 • in Kenya: Yacoob Fateh Muhammad
 • in Egypt:Ahmad Bilur
 • in Nigeria: Shakir Sinha
 • in Senegal: Muhammad Shah
 • in Mauritius: Jacques Bonheur

Asia

 • in India: Vijay Chauhan
 • in China: John Desville
 • in Indonesia: Ali Hussayni
 • in Japan: Narendra Desai
 • in Turkey Raj Kumar

Australia

 • in Australia: Mahmoud Azar

Europe

 • in the United Kingdom: Muhammad Hussayni
 • in France: Arun Prasad
 • in Germany: Vijay Patel

North and South America

 • in the United States: Rajnath Talwar
 • in Mexico: Ali Rifai
 • in Brazil: Frank Crouzeur