Amagome

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Amagome is een regio in Taratai. Amagome omvat het gehele noordoosten van Taratai en grenst aan Utai en Demani. De grens met Utai in het westen is de berg-/heuvelrug in ruw-weg noord-zuid richting op ongeveer 5 graden westerlengte. De grens met Demani in het zuiden is het Ukutagebergte.

Klimaat

Vrijwel geheel Amagome wordt gekenmerkt door kurkdroge winters met een vrijwel constante noordoostelijke wind, maar er zijn wat uitzonderingen.

Het westen van Amagome bestaat (evenals het uiterste noordoosten van Utai) grotendeels uit steppe (BS) en semi-steppe (Cw*). Extensieve (nomadische veeteelt is vaak de belangrijkste bestaanswijze in de steppegebieden, meer intensieve (en sedentaire) veeteelt in de gebieden met wat meer neerslag (i.e. Cw*). Langs de rivieren afkomstig uit het Duvarigebergte is irrigatielandbouw mogelijk, maar de hoeveelheid water in die rivieren is beperkt en verschilt per seizoen. De kuststrook van West Amagome wordt gekenmerkt door zomers met variabel weer. Droge noordwestelijke wind wordt afgewisseld met vochtige zuidoostelijke wind. Zuidoostelijke wind brengt neerslag, maar die neerslag komt zelden ver het binnenland in.

Het Oosten van Amagome heeft wat nattere zomers dan het westen en daarnaast een betrouwbaardere aanvoer van rivierwater uit het Thechunggebergte, het hoogste gebergte van Durdaste (m.n. gletsjers dragen bij aan de betrouwbaarheid van die wateraanvoer). Het is daardoor de graanschuur van Taratai. In het noordoosten van Amagome ligt een binnenzee (of zoutmeer) dat betrekkelijk recent in de geologische geschiedenis is ontstaan (het had tot enkele 10.000en jaren geleden een uitgang in het zuiden) en dat daardoor een zoutgehalte heeft dat vergelijkbaar is met de oceaan.

De noordkust van het Ukutagebergte in het uiterste zuiden van de regio is het enige gebied in de regio met het hele jaar neerslag. Dat gebied is echter te bergachtig voor intensieve landbouw. In het uiterste zuidoosten van Amagome is het Thechunggebergte wat lager dan elders. Via bergpassen in dat gebied zijn nomaden uit Uduma een aantal malen Amagome binnengevallen.

Het Thechunggebergte is geologisch actief en er komen aardbevingen voor.

Landen in Amagome