Afana

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Afana.png


Vrije Republiek Afana
Land in Atlantis
Officiële landsnaam: Vrije Republiek Afana (Fisès Repuseg Afana)

Minister-President: Kendár Morbav (2009 - nu)

Talen: Afanees (Afâneg), Frans (Français/Frânseg), Duits (Deutsch/Germâneg) en Oud-Lamisch (Ull-Lameytt/Âles-Lâmeg)

Hoofdstad: Rurumi

Aantal Inwoners: +/- 10.000.000 (Bron: Lantodâles Afânes Sisev-Urùs, LASU 2018)

Volkslied: As nîses Afana! (Ons Mooie Afana!)

Staatsvorm: Republiek

Munteenheid: Malken, (Malgev/Malgiers/Mâgghea) 1 Malken is 100 Pômev is €1,76-

Aanduiding inwoner: Afaneeër, Afanese

Landcodes: AFA, AA, .aa

Topleveldomein: .aa

Afana is een republiek op Etilane in Atlantis. Het land grenst aan ... en .... De belangrijkste stad en hoofdstad is Rurumi. Andere belangrijke steden zijn o.a.: Turgùs, Lams, Gravillain en Porsâram.

Geografie

De geografie van Afana is vrij verschillend. Het overgrote deel is licht glooiend tot zwaar bergachtig. Echt vlakke gebieden vind je alleen in de noordelijke hoogvlaktes van Madravië en in centraal Vámad. De belangrijkste gebergtes zijn het Frodagebergte, de Lumezen, het Sagrosisch Hoogland en de Korische duinbergen.

Wateren

Afana ligt rond de Afanese zee en diverse grote rivieren als de Dirunag, Sinne en de Siernoos mondden hier in uit. Andere belangrijke rivieren zijn de Poremè, Mindarm en de .... Het grootste meer is het Meer van Tereb en ligt hoog in de Lumezen, andere belangrijke meren zijn het Sint-Pormalenmeer en het Negesiwmeer.

Klimaat

In het binnenland van Afana heerst een licht landklimaat met relatief koude winters en relatief warme winters. Aan de kust heerst een tropisch zeeklimaat en hier zijn dan ook palmbomen te vinden. Hetzelfde geldt voor de eilanden. Afana is een droog land, er valt voor een landklimaat weinig neerslag, wel is dit in de winter wat normaler, en dan vaak in de vorm van sneeuw wat vooral Froda en de Lumezen tot echte wintersportgebieden maakt.

Geschiedenis

Afana was al rond 100 voor Christus bewoond, door afstammelingen van de Romeinen die dit gebied ontdekten en veroverden. Deze stam heette de Lamiërs. Deze Lamiërs namen dus ook hun taal mee naar Afana (wat door hun als onderdeel van het grote land 'Etilanae' genoemd werd). Zij vermengden hun taal, Latijn, met de taal die gesproken werd door de oorspronkelijke bewoners. Hieruit ondstond het Oerlamisch. Wat later ontwikkeld is tot het Oud-Lamisch wat in delen van Afana nog steeds gesproken en actief in leven gehouden wordt. Om het land te beschermen tegen mogelijke invallen werden diverse verdedigingsnederzettingen aan rivieren en aan zee gebouwd. Bekende hiervan zijn 'Pollimarae' (nu Polimarim), Lamis' (nu Lams), 'Tuovum' (nu Tuôv), 'Trajectum Sana' (nu Sâmebirg) en de bekendste natuurlijk: 'Rurumus' (nu Rurumi). Omdat Afana een rijk land was aan grondstoffen en vruchtbare grond, trokken velen naar het land toe. Waaronder ook Franstraligen en Duitsers, die eigen gebieden veroverden en stichtten. Zoals de landen Françai, Frodaland en Süd-Zirnosland. Ook de kelten hebben veel rondgelopen in Afana. Dit verklaart ook de invloed van de keltische talen in het Oud-Lamisch. Door vermenging van Oud-Lamisch, Frans, Duits, Keltsiche talen en de inheemse talen die ook wel eens Etilanees genoemd wordt is uiteindelijk het Afanees ontstaan. De Afanees-Lamiërs veroverden uiteindelijk ook de Duitse en Franse talen en zo ontstonden rond 1765 de huidige grenzen van Afana.

Politiek

Het staatshoofd is sinds 2009 Kendár Morbav van de Liberale Partij (Rùmideles Partel).

Bestuurlijke indeling

Afana is ingedeeld in vier bestuurlijke lagen:

Het rijk

Niet op alle vlakken de belangrijkste laag. De regering zetelt in het befaamde Uplekid in Rurumi.

De provincies

De 12 Afanese provincies (Françafa, Froda, Groot-Rurumi, Jupemoren, Madravië, Negesiw-Dirunag, Ober-Frodaland, Prades, Sagrosië, Sýrnos-Lestog, Tèrmulev, Ubnag en Vámad) van Afana hebben een minder belangrijke rol dan die in Nederland. Wel spelen zij een belangrijke rol in bijvoorbeeld onderhoud van infrastructuur en belastingen.

De districten

De 79 Afanese districten hebben een belangrijke bestuurlijke rol. Zij zitten een beetje tussen de Nederlandse provincie en gemeente in. Onderhoud van de omgeving, zorg en onderwijs zijn belangrijk. Ook speelt er meer een 'nationalistisch' iets bij de districten dan bij de provincies. Om dit duidelijk te maken: iemand zal minder snel tegen een mede-Afaneeër zeggen 'Ik kom uit Ubnag (provincie)' maar eerder 'Ik kom uit Serwalè (district)'.

De gemeentes

De Afanese gemeentes hebben net iets minder rechten dan de Nederlandse. Eigenlijk zijn vooral dingen als trouwzaken, lokale omgeving, bebouwing en uitkeringen hier belangrijk.

Verkeer en vervoer

Snelwegen

Het wegennet in Afana is goed ontwikkeld. En de meeste grote steden liggen dan ook aan één of meerdere snelwegen. Waarvan de grote uitzondering Tereb met haar ruim 60.000 inwoners is, door het ruige Lumezengebergte moet deze toeristische trekpleister het nog steeds doen met een 2x1 autoweg als belangrijkste verkeersader.

Nationale wegen

De Nationale wegen, in het beheer van het rijk, zijn goed uitgebouwd, en op uitzondering van het noordwesten redelijk volledig.

Onderliggend wegennnet

De D- en T- wegen zijn zo goed als volledig dekkend en over het algemeen van ruim voldoende kwaliteit.

Spoor

In het centrale industriële gebied (Etiw-Enag, Taryâlov, Wargeb, Sâgýls en Peterdás) is het spoorwegennet redelijk goed uitgebouwd. Hetzelfde geldt voor de agglomeraties van Rurumi en Turgùs. In de rest van het land loopt dit hopeloos achter en vele plaatsen zijn nog niet per spoor bereikbaar. En als dat al zo is rijdt er nog bijna geen trein.

Tram en bus

Door het spoorprobleem is Tram- en busverkeer van groot belang. Streekbussen zijn er dus ook overal in grote getale aanwezig. Tramnetwerken heb je in de steden Rurumi, Turgùs, Aduyère, Lams, Porsâram, Tereb en Peterdás.

Fietsen

Fietsen is door het bergachtige karakter van Afana redelijk zeldzaam en faciliteiten zijn er nauwelijks.