-fou

Geopoeia
Jump to: navigation, search

-fou is een uitgang/naamsdeel die in de Afanese provincie Françafa veel gebruikt wordt in plaatsnamen. Jarenlang is afgevraagd waar het nou precies vandaan kwam. Vermoedelijk is het een idee van de Engelsen, omdat vroeger een dorp 4 (four) huizen moest hebben om een dorp genoemd te kunnen worden. Of het waren dorpjes met een dorpsgek (Fou-de-Village). Het is nog altijd niet helemaal duidelijk.

Plaatsen met dit naamsdeel