Île de Romanhe/se

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Nl.gif
Fr.gif
De.gif

Île de Romanhe är en vulkanisk ö i södra Indiska oceanen, ungefär 1500 kilometer nordväst om Kerguelen och 2500 kilometer sydost om Sydafrika. Det är ett isolerat, glestbefolkat och bergigt land med ett kallt och blåsigt klimat, som uppkom efter en förhistorisk vulkaniskt jätteutbrott. De högsta topparna är på drygt tvåtusen meter över havsnivå. Fram till 1982 var landet undet namnet Île de Boiguehenneuc en fransk koloni, men på den 31a december detta år blev det självständigt.

Île de Romanhe är sedan 2006 medlem i Fiktiva Staternas Förbund, sedan 2009 i AGL och sedan 2012 även i FICT.

Mapilederomanhe.jpg

Île de Romanhe
land i Indiska Oceanen
Officiellt namn: Républiq Île de Romanhe

Huvudstad: Port de Boiguehenneuc

Befolkningsmängd: 68.147 (1-1-2019)

Yta: 4.285 km2

Befolkningstäthet: 16 inv./km2

Statsskick: republik

Adjektiv: ilja romansk

Officiella språk: franska, romanhe

Nationaldag: 31a december (självständighetsdag)

Valuta: IR Franc

Ambassader

Flagga:

Ilederomanheflag.gif

Geografi

Högsta toppen: Piton du Soufre Fétide (2045 m.ö.h)
Största sjön: LÉau Bleue reservoir
Klimat: tempererat med nederbörd i alla årstiderna
Genomsnittstemp. i januari resp. juli: 16,5oC resp. 4oC
Genomsnittlig årsnederbörd: 620 mm/år

Historia

Se artikel om Île de Romanhes historia (på engelska)

Befolkning

Årlig bef.tillväxt: 1,8% (2018)
Förväntad livslängd: man 65,8 år, kvinna 70,9 år
Städer (med invånarantal): Port de Boiguehenneuc (42.603), Port Augurq (7.872), La Mère á Boire (3.965), Pointe d'Est (2.743), Estilhe (2.695), Anse du Grand Sable (1.473) , Mouton (1.119)
Språk: franska, romanhe
Läskunnighet: 87%
Religion: katoliker (95%), övrigt (5%)
Universitet: Port de Boiguehenneuc (1976)

Politik

Île de Romanhe är en republik med en president som statsöverhuvud (även kallad Azîruque d´Île de Romanhe eller den första av Île de Romanhe).

Nuvarande president: Guimarc Bonamy (sedan 2018)
Parlement: Azemble Romanhe 65 medlemmar (som väljs vart fjärde år)
De viktigaste politiska partierna: Floq Naxlopa d´Île de Romanhe (FNIR, nationalistiska partiet), Union Républicaine d´Île de Romaine (URIR, liberal), Floq Kamzher Romanhe (FKR, folkparti), Floq Socialiste (FS, socialistiskt), Parti pour le Progrès du Peuple (PPP).

För namn på presidenter, ministrar, resultat av parlementsval, se även (på nederländska); Regering en bestuur van Île de Romanhe

Ekonomi

BNP: 214.527.000 USD (2018)
Valuta: IR Franc
Inflation: 7% (2018)
Arbetslöshet: 6% (2018)
Sysselsättning: jordbruk (20%), industri (29%), service (51%),
Export: textil, råvaror
Import: olja, stenkol, teknologiska produkter, livsmedel
Viktiga handelspartner: Sydafrika, Kina, Indien, Australien
Viktiga företag: Union Minière Romanhe (gruvbrytning), TéléRomanhe, Irtel (telecom), A.I.R. (Air d´Île de Romanhe, flygbolag)
Viktiga tidningar: La Dépêche d´Île de Romanhe (daglig upplaga 5900)

Kommunikation

Île de Romanhe har en internationell flygplats; Aéroport International Jean-François Sirkit Sept (Port de Boiguehenneuc). Nära Pointe d´Est finns en regional flygplats. Det finns dessutom en militär flygplats på den franska militärbasen på Île de Romanhe.

Tid

Tidszon: GMT +4

Kultur

Landets nationalsång heter: Les Feux de ma Terre

Nyheter

Det utkommer då och då en tidning (på nederländska) med nyheter om Île de Romanhe;Bulletin de Île de Romanhe. Se även (på engelska); News in brief from Île de Romanhe